13-03-2022

Forside

Kalender


Links

Teknik

DM stillingen 

Baner

Kørerforening
...... 


   

 


   Medlemsliste         Mødereferater
   Bestyrelse          og foreningens kalender

   Vedtægter          Betaling af kontingent

   Indmeldelse: Klik her!
 

Ny indmeldelsesblanket!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

               Nyt fra Bestyrelsen :                                                      

Der afholdes generalforsamling i kørerforeningen

 Søndag d.20/03-22 kl. 12.30 i Klubhuset Brandevej 19 b
Ikast motorklub.

Tilmelding til Filip Kjeldsen 2137 2999 senest d.13.03.22

§7. Foreningens regnskab er kalenderåret. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside, mindst 3 uger før mødets afholdelse. Forslag fra medlemmer til fremlæggelse på generalforsamlingens punkt 6 i dagsordenen, skal skriftligt være fremsendt til sekretæren senest 14 dage før generalforsamlingens afholdes, og være lagt på foreningens hjemmeside en uge før generalforsamlingen. Mødet afholdes efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Klasserepræsentanternes beretninger
4. Kassereren fremlægger regnskabet.
5. Forslag fra bestyrelsen.
*Se nedenfor
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bilagskontrollant og suppleant.
9. Eventuelt.

Med Venlig Hilsen RCD Bestyrelse

 Forslag fra bestyrelsen :
Nuværende tekst : Under punkt 7 (i vedtægter ) Foreningens regnskab er kalenderåret. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Punkt 5 forslag fra bestyrelsen ændring om at lave generalforsamling 15 november hvert år så det følger kalender året Begrundelse : At de ny indvalgt i køreforeningen kan være med til div. Møder som kalender mødet og div.
B
estyrelsen i Rallycross.