banner1


02. november 2009

Forside
Kalender

Links
Teknik
DM stillingen
Foto
Baner
Tillægsregler
Folkerace cup
Presseinfo
Kørerforeningen
Til salg
Data
Nyhedsmail
Kontakt info
Forum

Referat  fra årsmødet d.31.oktober 2009

 Referat fra Årsmøde i RCD d.31 oktober 2009, Kolding

Ca. 60 medlemmer deltog. 

Jørgen Ring (JRA)  uddelte pokaler til de kører der skulle modtage pokal for  NEZ mesterskabet.

 ad.1. Formand Egon Jakobsen (EJ) bød velkommen, og syntes det havde været en god sæson.

 ad.2. Jakob Teil Hansen (JTH) blev foreslået fra RCD´s bestyrelse, som ordstyrer og modtog valget.

Heidi Jensen (HJ) blev valgt som referent.

JTH informerede, ifgl. vedtægterne skal ændringer i RCD være vedtaget inden 1/10, men eftersom mødet er var d.31/10, blev vi enig om, at indkaldelsen var gyldig, så evt. beslutninger træder i kraft i år 2010.

 ad.3. Bestyrelsen synes vi har haft et godt sportsligt år, med mange kører til start.

Ang. TV-reklame og dækning fra løbene, ville RCD kun sige ja til tilbud, hvis der var fuld opbakning fra alle kører. Der vil så blive en mer betaling på det, til anslået 1000kr pr kører.

Anmeldelses gebyret til løb i år 2010, vil også stige. Det skulle gøre betalingen mere ens, så vi slipper for div. miljø gebyrer rundt om på banerne. Her blev også givet en anslået pris på 1000kr pr løb, det er dog ikke fastlagt endnu.

 ad.4.Kai Frederiksen (KF) informerer, i Teknik og miljø udvalget (TMU) har man indgået et samarbejde med Norge og Sverige, om et supernationalt reglement for år 2010, der tillader E85 brændstof, dog skal bilerne være mærket, med et grønt E85 mærke på begge sideruder. Køreren er desuden selv forpligtet til, at informerer løbsarrangøren om man kører på E85, da det kræver en anden pulverslukker, derudover skal man selvfølgelig, også selv medbringe en pulverslukker, model 233, skulle kunne slukke E85 brændstof.

Man tillader også nye biler der bygges, efter superationalt reglement, der er fra årg 1990 eller senere, og er typegodkendt, må kører med frit motorfabrikat.

I Division 1-1A-2 fjernes den nuværende nationale regel ang. dæk, så man nu kun må køre på EM mønster (støbte dæk)

JRA informerer om, i DIF mesterskab skal man køre med HANS (head and neck support), i Supernational er det frit.

Reaktionerne på dette var mange:

Kurt Nielsen (KN) formand FSAS, mener det vil være meget dyrt for klubberne, men en brandbil til slukning af E85 brændstof, han havde et tilbud på 25.000kr.

Peter Lindgaard (PL) nævner de frivillige brandmænd, de er billige at få, og har udstyr til E85 slukning.

Ove Thomsen (OT) formand Ring Djursland, på djursland bruger de, de frivillige brandmænd, og giver ikke mange penge.

Kim Dall (KD) omdeler en artikel fra Sverig ang. brandsikkerhed. Man bør have en mand på hver flagpost, der er iført brandhæmmende tøj.

KD og JTH stiller sig også uforstående over for, at TMU selv laver ændringer i vores reglement, når ændringerne skal godkendes på årsmødet af kørerne, og ser heller ingen grund til vi altid skal følge Norge og Sverige.

KF og JRA svarer til dette, de gerne vil forsøge, at lave det anderledes og de specielle regler vi har for klasse 1 og 2 kan fortsætte, men de ingen feedback får fra kørerrep.og derfor ikke ved hvilken retning kørerne ønsker.

Mange kører ytrede mening, især om den nye regel med frit motorfabrikat, som vi nu lige er sluppet af med, men nu får vi igen bastard biler med på banen.

Samt dæk reglementet for div.1-1A-2 hvem skal styre det og mærke dækkene.

Kaj Storgaard (KS) Formand MNJ, kalenderen for 2010 er nu lavet: 7 DM løb samt 1 NEZ løb.

Løvelbanen er kommet med igen, de har udvidet og lagt asfalt på banen.

Klubberne arbejder på et samlet tilbud omkring TV dækning, MNJ havde givet 50.000kr for Race Medias sidste produktion.

Ønske om RCD finder en pressechef til annoncering/reklamering af alle rallycross løb, så der bliver en rød tråd, og klubberne fritages fra dette job.

Fælles speaker til alle løb, Åge Sørensen fra midtjylland, har givet tilsagn om, han var intresseret, ville evt også gerne hjælpe til med reportager i Autosport.

 Reaktioner:

KD efterlyser løb på Estering

JRA de tyske kører ønsker ikke samarbejde med DK, da vi ikke har nogle Div. 1 kører

Jan Villadsen (JV) oplyser det er, det tyske motorsports forbund der ikke ønsker samarbejde.

OT spørger om Annemarie Lindgaard ikke vil fortsætte som skribent til Autosport, da hun klarer det godt.

PL mener godt hun vil fortsætte, der kan evt. indgåes et samarbejde, så deadline kan overholdes.

EJ mener Dasu bladredaktør er asfalt favorit, da vores artikler tit bliver redigeret og vi kun har 2 sider i bladet.

KN foreslå vi køber plads i Autosport

KS mener kasserene i klubberne kan opgøre hvormange % offroad, kører der er i Dasu regi, iforhold til asfalt kører, og ad denne vej ligge pres på Autosport.

Flere spurgte på reglementet iforhold til deltagelse i finaler, hvor man udgår efter nogle omgange, hvem får hvilke point.

I propositionerne står der: Køreren der ikke starter, betragtes som værende udgået på 1.omgang, og før evt.andre udgået deltagere. Altså får den, der kører længst flest point.

JRA opfordrer kørerne til, kontroller resultatlisten inden for protest tiden, ligesom KF opfordrer til, vi læser det tekniske reglementet, der er tilgængeligt fra d.15/2-10.

HJ ønsker kopieret lister til alle løb gennem dagen, så man ikke skal stå i kø, samtidig med man bliver kaldt ned, for at kører.

 ad.5. De nyvalgte kørerep.

klasse 5 Claus Østedgaard

klasse 1 + 1A Jan Villadsen

klasse 2 + 3 Thomas Thomsen

klasse 4 Bruno Hansen

 ad.6.Stemmetællere til forslagene: Anders Lundgaard, Jan Væsel, Kurt Nielsen

Fra flere sider blev det foreslået, at kun kørerne i de respektive klasse, skulle stemme om ændringerne til klassen, men ifølge RCD´s vedtægter, er alle der er personligt tilstede stemme berettiget.

Det punkt vil flere gerne have ændret, så andre kører, end de der kører i klassen, ikke kan ændre noget for dem.

 Søren Julle foreslog alle klasse 1 biler opdateres til klasse 1A, forslaget nedstemt, det vil blive meget dyrt med sikkerhedsforanstaltningerne.

Kim Dall

A. forslag om vægt, så alle klasse 1-2 biler skal kører med FIA vægt grænser

vægt for FIA incl. fører

div 1A 1000kg

div 2    1080kg

nuværende vægt incl. fører for kl.1 810kg

Mange mente,det er formeget vægt, at tilføre nogle af bilerne.

KD påpeger, de nye biler vejer mere og mener derfor det er uforsvarligt, at skærer meget vægt ud af dem.

KF i 2009 har der været 9 stk div.A biler til start og 12 stk kl. 1 biler

JRA banesportsudvalget foreslår også vægtforøgelse, så alle deltager under samme vægt vilkår.

Forslaget nedstemt

 B. nedstemt

C. trukket tilbage

D. forslag om intercom tilladt.

Forslag vedtaget

E. nedstemt

F. nedstemt Race media, har ønsket heatene afviklet klassevis, for lettere forståelse for publikum. KS info det vil give ca. 6 heat mere pr.runde

G. kun 2 tællende tider til finalen

Forslaget vedtaget

H. pokaler til de 3 bedste i alle klasser

Forslaget vedtaget

 Heidi og Søren Rud Jensen

Alle forslag Nedstemt

 Per Nielsen

Trukket forslaget tilbage

 Ole Lau

KF lover Ole en endelig redegørelse på hans batteri problem, men oplyser, at lithium eller tør batteri må stå bag sæderne i kabinen

Et væskeholdigt batteri skal omkapsles af en væsketæt plastic beholder/kasse og må da evt. stå i kabinen KF vender tilbage.

Jakob Teil Hansen

Forslag om ændring af navne på klasserne til division

Division 1-kl. 4

Division 1A-kl. 1

Division 2-kl.2

Division 3-kl.3

Division 5-kl.5

forslaget vedtaget

Dog måtte vi ud i en omstemning, da første afstemning stod lige, og man ikke var entydig sikker på hvordan teksten i vedtægterne ang. simpelt flertal skulle læses.

Her skal det nok redigeres

ad.7 Søren Julle opfordrer til klapsalver til JTH som ordstyrer, da han klarede det super flot.

Carsten Storgaard efterlyser en bedre beskrivelse i propositionerne ang. hvilken plads, der skal stå ledig, hvis en kører udebliver fra finalen, da kørerne selv vælger plads og nogle vælger plads bagud.

KN mener der er et problem med støjmålingerne på Nysum banen, da de der ligger ca. 6db højere end på Ørnedalsbanen, KF lover at TMU undersøge dette.

KS mener kørerne igen skyder sig selv i foden, da de ikke er forberedt, og nu igen har fået ændringer mod deres ønsker. Afhold nogle møder sammen klassevis og meld tilbage til jeres kørerrep.

OT og EJ efterlyser mere info fra banesportsudvalget ang. de eventuelle ændringer i reglementet inden de blot vedtages.

JRA opfordrer kørerne til, at lægge referat på kørerforeningens hjemmeside efter klasse møderne.

 Tak for god ro og orden
_____________________________

 
Følgende
tekst er et referat fra mødet mellem SBF, NBF og DASU og vil blive indarbejdet i reglement 279A for 2010-12

Supernational regler gældende for klasse 3  2010-12

Tilladte biler

Bilen skal være seriefremstillet personbil/combi som er/har været typegodkendt i Danmark til 4 passagerer. Bilen skal eksistere som 1990 model eller nyere.
Combibiler skal eksistere som 1998 model eller nyere, og være seriefremstillet til 4 passagerer.

Der skal findes dokumentation fra producent eller importør som viser bilens udseende samt mål. Dokumentation kan være reservedelskatalog, værkstedshåndbog eller andet af producentens udgivelser.

Ved nybygning af rallycrossbil – bilmodel som ikke tidligere er godkendt af DASU (vognbog), skal ansøgningen godkendes af DASU’s Banesportsudvalg inden bygning påbegyndes.

Kun 2WD biler er tilladte.

Biler som oprindeligt er udrustet med 4WD må ændres til 2WD (forhjuls- eller baghjulstræk)

Inderskærm for:

Inderskærn for må frit modificeres.

Motor:

Frit fabrikat

Ovennævnte tekst er et referat fra mødet og vil blive indarbejdet i reglement 279A for 2010-12