banner1


02. marts 2018

Forside
Kalender

Links
Teknik
DM stillingen
Foto
Baner
Tillægsregler
Folkerace cup
Presseinfo
Kørerforeningen
Til salg
Data
Nyhedsmail
Kontakt info
Forum

 

Generalforsamling

Kørerforeningen RCD

Søndag den 4 marts 2018 Kl. 13.00

Generalforsamlingen holdes på

Nysumbanen

1.februar        

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Klasserepræsentanternes beretninger

  4. Kassereren fremlægger regnskabet.

  5. Forslag fra bestyrelsen.        Ingen forslag

  6. Forslag fra medlemmerne.     Ingenf orslag

  7. Fastsættelse af kontingent.

  8. Valg af revisor og suppleanter.

  9. Eventuelt. 

Tilmelding og forslag til behandling på generalforsamlingen

senest d. 18.februar på mail  jenskim110@gmail.com

HUSK betaling af kontingent for at kunne deltage i generalforsamlingen,    RABAT før 1.Marts  klik her! !