banner1


11. marts 2017

Forside
Kalender

Links
Teknik
DM stillingen
Foto
Baner
Tillægsregler
Folkerace cup
Presseinfo
Kørerforeningen
Til salg
Data
Nyhedsmail
Kontakt info
Forum

 

Generalforsamling

Kørerforeningen RCD

Søndag den 12 marts 2017 Kl. 13.00

Generalforsamlingen holdes på

Nysumbanen

Dagsorden i PDF

         DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Klasserepræsentanternes beretninger

  4. Kassereren fremlægger regnskabet.

  5. Forslag fra bestyrelsen.

  6. Forslag fra medlemmerne.

  7. Fastsættelse af kontingent.

  8. Valg af revisor og suppleanter.

  9. Eventuelt. 

Tilmelding og forslag til behandling på generalforsamlingen senest d. 26.februar på mail

 RCDbestyrelse@gmail.com

HUSK betaling af kontingent for at kunne deltage i generalforsamlingen, RABAT før 1.Marts  klik her! !